Игра находится в открытом альфа тестировании

YAZILIMA DAİR LİSANS SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme (açık teklif) Operatör ve Kullanıcı arasında, Kullanıcının oyunu oynamak amacıyla, Bilgisayarına kurduğu Oyunun İstemci kısmını konu edinen yazılımla ilgili olarak (metinde bundan sonra “Yazılım”) akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmede kullanılan terimler

Oyun - Bilgisayarda çalışan bir program olan, interaktif çevrimiçi bilgisayar oyunudur. Oyun www.playpw.com internet sitesinde bulunmaktadır. Oyunun işletilmesi ve hizmeti, ayrıca Kullanıcılara Oyun erişiminin verilmesi Operatör veya Operatör tarafından yetkilendirilen diğer kişiler tarafından sağlanmaktadır. Kullanıcıların interaktif (çevrimiçi) modda oyuna katılımı, Kullanıcının uluslararası İnternet ağı üzerinden ve Kullanıcının kişisel bilgisayarına Oyunun İstemci kısmının kurulması yoluyla gerçekleşmektedir.

Operatör – 3 Themistokli Dervi Julia Evi 1066 Lefkoşa Soprus adresinde bulunan “Nival” ticari adıyla ticari faaliyet gerçekleştiren şirkettir. (Sicil numarası: HE 354994).

Oyun Kullanıcısı (Kullanıcı) - İşbu Sözleşmenin akdedilmesiyle ilgili açık teklifi kabul etmiş ve işbu Sözleşmeye uygun olarak Oyunu kullanan gerçek kişidir.

Oyunun İstemci kısmı (Yazılım) - Kullanıcının Oyuna katılımı için gerekli olan yazılımdır. Oyunun İstemci kısmı, Kullanıcı tarafından kişisel bilgisayarına kurulur. Oyunun İstemci kısmı Operatör ve onun yetkilendirdiği kişiler tarafından İnternet ağı üzerinden dağıtılır. İnternet ağı üzerinden dağıtılan Oyunun İstemci kısmı, Kullanıcıya ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Oyunun İstemci kısmı bir Bilgisayar programı olup, Operatör’e aittir. İşbu Yazılım uluslararası telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. İşbu Yazılım sadece Kullanıcının kişisel amaçlarla kullanımı içindir.

Oyunun Kuralları - Oyuncunun Oyuna katılım ve davranış kurallarını, Kullanıcının Oyun içindeki eylemlerinin sınırlarını ve ayrıca bu kurallara uymaması veya sınırlamalara riayet etmemesi durumunda oluşan sorumluluğu, işbu Sözleşme ile belirlenmiş olan önlemlerin Operatör tarafından Kullanıcıya karşı uygulanması hakları ile bu tür önlemlerin kullanılması şartlarını düzenleyen, işbu Lisans Sözleşmesinin Ekidir. Oyunun Kurallarına uyulması, Kullanıcının Oyuna katılması ve ayrıca Kullanıcı tarafından Oyunu kullanmak üzere Lisansın alınması için gerekli bir şartı teşkil etmektedir. Oyunun Kuralları Operatör tarafından istendiği zaman, Kullanıcıya önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Bu tür değişiklikler hakkında Operatör Kullanıcıya, Kullanıcı için erişilebilir herhangi bir yolla bilgi verir. Oyun kurallarının değişmesinden sonra Kullanıcının Oyunu kullanmaya devam etmesi, bu değişiklikleri kabul ettiğinin göstergesidir.

Oyunun İnternet SitesiOperatör ve/veya Operatör tarafından yetkilendirilmiş üçüncü tarafın Oyun hakkında bilgi paylaştığı sitedir. Oyunun İnternet Sitesi http://www.playpw.com/ adresinde yer alan internet sitesi olduğu gibi, doğrudan Oyun ve Operatörle ilişkili olduğu göstergelerini içeren diğer internet siteleri ve Oyunun İnternet Sitesi’ne bağlı olan kalıcı bağlantılardır.

Oyunun İstemci kısmının kullanılması, Kullanıcının işbu Lisans Sözleşmesinin tüm şart ve hükümlerini, tam olarak, her hangi bir sınırlama ve istisna olmadan kabul ettiği anlamını taşır. Yazılımın başka şartlar çerçevesinde kullanımına izin verilmemektedir.

1. SINIRLI LİSANS

Bu Yazılımı aldığınız andan itibaren Siz (Kullanıcı), Oyuna katılım yoluyla, Yazılım kurulum ve kullanım lisansını almış olursunuz. Operatör size Yazılıma sahip olma ya da onu yönetme hakkını vermez ve işbu lisans Operatörün Kullanıcıya Yazılımla ilgili satış ya da başka hakların devrini gerçekleştirdiği bir belge değildir.

Sınırlamalar:

 • İşbu lisans size Yazılımı ya da kopyalarını üçüncü şahıslara satma hakkını tanımaz;
 • İşbu Lisans size yazılımı ya da herhangi bir parçasını modifiye etme, farklı dillere çevirme ya da herhangi bir şekilde değiştirme hakkını tanımaz.

2. OTOMATİK GÜNCELLEME

İşbu Lisans Sözleşmesi ayrıca internet ağı üzerinden yapılacak olan her türlü otomatik güncellemeyi de kapsamaktadır. Tüm güncellemeler Yazılımın ayrılmaz parçası olup, bu güncellemelerle ilgili olarak Lisans Sözleşmesi kuralları geçerlidir.

3. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

İşbu Lisans Sözleşmesi, Taraflardan biri geçerliliğine son verene kadar geçerli olur. Yazılımı kişisel bilgisayarınızdan kaldırarak istediğiniz zaman Lisans Sözleşmesini yürürlükten kaldırabilirsiniz. Operatör kendi insiyatifi ile ya da siz işbu Sözleşme şartlarını ihlal ederseniz, istediği zaman Lisans Sözleşmesinin yürürlüğüne son verebilir; Böyle bir durumda siz de hemen Yazılımı kaldırmalısınız.

4. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

4.1. Kullanıcı Oyunu, Oyunun İstemci kısmı dâhil, rahatsızlıklarını ve risklerini kendisi üstlenerek kullanmaktadır. Oyun “olduğu gibi” sağlanmaktadır.

4.2. Operatör, Yazılımın Kullanıcının bilgisayarında kurulumunun ya da çalıştırılmasının imkansızlığı dolayısıyla sorumluluk taşımaz. Operatör Yazılımın kullanılmasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp ya da zarardan dolayı, Bilgisayarın hataları ve üretimsel kusur ve kayıplar dâhil herhangi bir sorumluluk taşımaz.

4.3. Operatör Kullanıcının olası, hak ihlal eden eylemleri dolayısıyla sorumluluk taşımaz.

4.4. Operatör Kullanıcının Oyun içinde yaptığı ya da yayınladığı sözler dolayısıyla sorumluluk taşımaz. Operatör Kullanıcının oyun içindeki davranışları dolayısıyla sorumluluk taşımaz, buna Kullanıcı tarafından idare edilen oyun karakterlerinin ideolojisi, oyun karakterlerinin Oyun içindeki eylemleri, Oyunun diğer Kullanıcılarına ve onlar tarafından idare edilen karakterlere yapılan saygısız davranışlar dâhildir.

4.5. Operatör Kullanıcının Oyun içindeki hesabına erişimini kaybetmesi dolayısıyla sorumluluk taşımaz (kullanıcı adı, şifre ve Kullanıcının oyun içine katılımı için gerekli diğer bilgiler).

4.6. Operatör, Kullanıcının internet bağlantısına sahip olması ve Kullanıcının internet erişimi hizmetleri almak üzere sözleşme imzalamış olduğu internet hizmeti sağlayıcılarının hizmet kalitesi konusunda sorumluluk taşımaz.

4.7. Operatör aşağıda yazılı olan:

 • Oyunun, Kullanıcının beklentilerini tatmin edeceği;
 • Oyunun, kesintisiz, hızlı, güvenli ve hatasız çalışacağı;
 • Oyun servislerini kullanarak elde edilecek sonuçların hatasız olacağı;
 • Oyunun ve Yazılımın kalitesinin Kullanıcı beklentilerine uygun olacağı maddelerini garanti etmez.

4.8. Operatör aşağıdaki maddelerin sonucunda meydana gelmiş olan, Kullanıcının ya da diğer üçüncü şahısların maruz kalacağı doğrudan ya da dolaylı zarar için sorumluluk taşımaz:

 • Oyunun kullanımı ya da kullanımının mümkün olmaması;
 • Kullanıcının Oyun içindeki kişisel bilgilerine üçüncü şahısların izinsiz olarak erişmesi;
 • Oyun içindeki herhangi bir üçüncü şahsın söyleyeceği söz ya da eylem.

4.9. Operatör, işbu Sözleşmenin Operatör tarafından tek taraflı olarak feshedilmesine neden olan Kullanıcının Sözleşme şartlarının ihlaliyle ilgili olarak Kullanıcıya herhangi bir kanıt sunmak zorunda değildir.

5. Kİşİsel Bİlgİler

5.1. Kullanıcı Operatöre şu kişisel bilgilerinin işlenmesi iznini vermektedir: Operatör tarafından işbu Sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla, Kullanıcı tarafından oyunun kullanımı sürecinde Operatöre sağlanan Kullanıcının soyadı, adı, baba adı, cinsiyeti, yaşı, ayrıca Kullanıcının o andaki bilgisayar verimliliği ve internet bağlantısı hızı, Kullanıcının donanım ve yazılımlarıyla ilgili bilgi, ayrıca Kullanıcının yazılımsal çevresi dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu bilgiler toplanabilir, sistematik hale getirilebilir, biriktirilebilir, saklanabilir, kesinleştirilebilir (güncelleme, değiştirme), kullanılabilir, dağıtılabilir (kişisel bilgilerin sınır ötesine aktarımı dahil), temizlenebilir, bloke edilebilir. İşbu izin, Kullanıcı tarafından Sözleşme feshedilerek ortadan kaldırılablir ve işbu Sözleşme geçerliliği süresince geçerli olur.

Operatör, Yazılımın Kullanıcının bilgisayarında kurulumunun ya da çalıştırılmasının imkansızlığı dolayısıyla sorumluluk taşımaz. Operatör Yazılımın kullanılmasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıp ya da zarardan dolayı, Bilgisayarın hataları ve üretimsel kusur ve kayıplar dâhil sorumluluk taşımaz.

İŞBU SÖZLEŞME ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN KİŞİSEL BİLGİSAYARINIZDAN OYUNU KALDIRIN.

 

Operatör ve Kullanıcı arasında akdedilmiş olan
Lisans Sözleşmesinin “Oyunun Kuralları” Eki

İşbu belge Oyuncunun Oyuna katılım ve davranış kurallarını, Kullanıcının Oyun içindeki eylemlerinin sınırlarını ve ayrıca bu kurallara uymaması veya sınırlamalara riayet etmemesi halinde oluşan sorumluluğu, işbu Sözleşme ile belirlenmiş olan önlemlerin Operatör tarafından Kullanıcıya karşı uygulanması haklarıyla bu tür önlemlerin kullanılması şartlarını düzenleyen Kullanıcı Sözleşmesinin Ekidir. Oyunun Kurallarına uyulması, Kullanıcının Oyuna katılması ve ayrıca Kullanıcı tarafından Oyunu kullanmak üzere Lisansın alınması için gerekli bir şartı teşkil etmektedir.

Oyunun kuralları Oyun içinde, Oyunun internet sitesinde ve Oyunun forumunda, ayrıca Operatör temsilcileri ile iletişim kurularken geçerlidir (Oyun Teknik Desteği).

İşbu Kurallar Kullanıcıların Oyun içinde, Oyunun internet sitesinde ve Oyunun forumunda, ayrıca Operatör temsilcileri ile iletişim kurarken benimseyeceği (Oyun Teknik Desteği) davranış şekillerini belirler. Oyun Kurallarının oluşturulmasının amacı, her Kullanıcı için oyun dünyasında bulunmanın zevkli olmasını sağlamaktır. Oyun Kurallarına uyulmaması, Operatör tarafından Lisans Sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi sonucunu doğurabilir.

1. Genel Hükümler:

1.1. Operatör Kullanıcının Oyun içinde, Oyunun sohbet odalarında ya da forumunda söyleyeceği (sözlü ya da yazılı olarak) hiçbir şey için ya da Kullanıcının söyleyeceği şeyin her türlü sonucuyla ilgili olarak sorumluluk taşımaz.

1.2. Operatör işbu Kuralları, neyin ya da nelerin ihlal ettiğini kendisi belirler.

1.3. Oyun dili Türkçe’dir. İngilizce de kullanılabilir. Destek sadece İngilizce olarak verilir.

2. Oyun Kullanıcıları için sınırlamalar:

2.1. Kullanıcı işbu Kurallar, Lisans Sözleşmesi ve forumdaki davranış kurallarıyla belirlenmiş olan her türlü kural ve sınırlamalara uymak zorundadır.

2.2. Kullanıcı diğer Kullanıcıların Oyuna katılım haklarına saygı göstermeli ve eylemleriyle Oyun içindeki diğer Kullanıcıların haklarının ihlal edileceği ve/veya sınırlandırılacağı durumlara neden olamaz.

2.3. Oyundaki tüm Kullanıcıların kendi hesap ve oyun karakterleriyle aşağıdaki eylemleri yapmaları yasaktır:

 • her türlü devir;
 • her türlü devralma;
 • takas;
 • Kullanıcının böyle bir eylemi kendisinin ya da herhangi bir üçüncü şahsın yapacağına dair bilgiler yayması.

2.4. Kullanıcıların Oyun içinde bot (yazılım aracılığıyla idare edilen oyun karakterleri) oluşturması ve kullanması, ayrıca Kullanıcının eylemlerinin Oyun içinde emülasyonu için herhangi bir farklı yazılım ve herhangi bir teknik ve/veya diğer emülasyon araçlarını kullanması yasaktır.

2.5. Kullanıcılar Oyun içindeki hataları ve Oyun içindeki ilgili yazılımın hatalarını kullanamazlar. Oyun içinde böyle hataları tespit eden Kullanıcı, bu durum hakkında Operatöre bilgi vermelidir.

2.6. Kullanıcılar; Operatör, diğer Kullanıcılar ve genel olarak Oyun hakkında kötü söylenti ve iftira yayamaz.

2.7. Kullanıcıların Oyunun herhangi bir sohbet odasında spam (Oyunla ilgili olmayan bilgi yayını ve ilanlar) ve flud (bilginin çok sayıda tekrarı, kopyalanması, çalıştırılması v.b.) yayması yasaktır.

2.8. Kullanıcıların Operatörün ön onayını almadan her türlü reklam ilanı vermesi, Oyun içinde internet sitelerine bağlantı içeren yazılar yayınlaması yasaktır.

2.9. Kullanıcılar tarafından karakterlerin ve Oyunun diğer objelerinin isimlendirmelerinde ve tanımlamalarında Oyun tarafından öngörülmeyen her türlü ahlaka aykırı, rencide edici ve provakasyon nitelikli kelime ve sembollerin kullanılması, ayrıca Oyun içinde kayıtlı Oyuncu Birliklerinin (örneğin Birlikler) isimlendirmelerinde ve tanımlamalarında Oyun tarafından öngörülmeyen her türlü ahlaka aykırı, rencide edici ve provakasyon nitelikli kelime ve sembollerin kullanılması yasaktır.

2.10. Kullanıcılar tarafından oyun süreci içerisinde ahlaka aykırı bir dilin kullanılması, hakaret edilmesi, zor kullanma ve fiziki olarak zarar verme tehditlerinin edilmesi, uyuşturucu madde reklamlarının ve porno materyallerinin reklamı ya da bu materyalleri içeren başka kaynakların reklamının yapılması, renk, ırk, milliyet, din, kültür, ideoloji, cinsiyet, dil ve siyasi aidiyet ile ilgili karşıtlık propagandasının yapılması yasaktır.

2.11. Kullanıcıların kasıtlı olarak diğer Kullanıcıların Oyuna erişimine engel ya da zorluk çıkaracak eylemler yapmaları yasaktır. Ayrıca İdarenin yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştıran veya imkansız hale getiren herhangi bir eylemin yapılması ve mevcut oyun sürecinde öngörülmeyen zorlukların diğer Kullanıcılara karşı oyun içinde oluşturulması yasaktır.

2.12. Kullanıcıların Oyuna zarar verecek veya başka kişilerin bilgisayarlarının çalışmasına engel teşkil edecek virüs içeren dosyaları, trojanları, solucanları, zaman bombalarını, iptal bombalarını, hasarlı dosyaları veya verileri ve diğer yazılımları yayınlamaları veya yüklemeleri yasaktır.

2.13. Kullanıcıların Operatör veya Partnerleriyle bağlantılı olduğunu gösteren karakter isimlerini ve diğer eşyaların isimlerini kullanmaları yasaktır. Kullanıcıların diğer Kullanıcılar önünde kendisini Operatörün ya da Partnerinin bir çalışanı olarak göstermeleri yasaktır.

2.14. Kullanıcıların, başka Kullanıcıların Oyun hesaplarına ya da Oyunun internet sitesindeki hesaplarına erişime izin verecek bilgiler yaymaları veya bilinçli olarak almaları yasaktır. Oyuncuların bu tür bilgiler içeren kaynaklara götüren bağlantıları yayınlamaları yasaktır, ayrıca başka Kullanıcıların Oyun hesaplarına ya da Oyunun internet sitesindeki hesaplarına erişime izin verecek bilgileri kullanmaları yasaktır.

2.15. Kullanıcıların Yazılım bileşenlerini kırması / kırmayı denemesi ve/veya sunucudan ya da sunucuya giden verileri elde etmesi yasaktır; Oyunun her türlü modifikasyonu, değiştirilmesi, yeniden oluşturulması, Oyunun modifiye bileşenlerinin satışı veya dağıtımı yasaktır; yazılım hatalarının kullanımı, yazılım kodunun değiştirilmesi, Oyunun sunucusuna ve oyunun veri bankasına izinsiz erişim yasaktır. Gerekli durumlarda Operatör, Kullanıcının oyuna erişimini durdurma ve yaptığı eylemlerde, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu ile ihlali yapanın bulunduğu ülke yasalarına karşı ihlalin olup olmadığının tespiti için İçişleri kurumlarına başvuru yapma hakkına sahiptir.

2.16. Kullanıcıların telif haklarıyla ilgili her türlü bilgiyi değiştirmeleri, silmeleri veya kapatmaları yasaktır, bunlar özellikle telif sahibinin bağlantıları, telif haklarının hukuki kanıtları ve diğer benzeri bilgi ve yazılar, ayrıca yazılımın ya da diğer içeriğin kaynağıyla ilgili işaretlerdir.

2.17. Kullanıcı bulunduğu ülkenin yerel yasalarını ihlal edemez. Kullanıcı bu tür kuralların ihlali dolayısıyla bireysel sorumluluk taşır.

2.18. Diğer Kullanıcıların Oyunu rahat bir şekilde oynaması için engel teşkil eden ya da Operatör açısından Oyuna olumsuz etki eden diğer eylemleri yapmak yasaktır.

3. Oyun Kurallarının ihlali halinde uygulanacak cezalar:

3.1. Eğer Kullanıcı işbu Kuralları ihlal ederse, Operatör, Lisans Sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme ya da başka bir yolla Kullanıcının oyunu kullanımını yasaklama hakkına sahiptir.

OYUNU KURUYOR, KOPYALIYOR YA DA HERHANGİ BİR FARKLI YOLLA KULLANIYORSANIZ VE/VEYA OYUN SÜRECİNİ BAŞLATIYORSANIZ, OYUN KURALLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ.

Share with friends