Игра находится в открытом альфа тестировании

Oyun Kuralları

Kuralları İhlal Eden Oyunculara Uygulanacak Cezalar

 

İHLAL

CEZA

 

1. Diğer oyunculara karşı ihlaller

1.1. Diğer oyunculara karşı müstehcen dil kullanmak, onlara hakaret etmek

Sohbetin 2 saatlik bloklanmasından hesabın 3 günlük bloklanmasına kadar

1.2.  Diğer oyunculara karşı müstehcen dil kullanmak, onlara hakaret etmek (fazla sayıda ihlal )

Sohbetin 12 saatlik bloklanmasından  hesabın süresiz bloklanmasına kadar

1.3. Oyun hesap isminde müstehcen, rahatsız edici,  kışkırtıcı söz, işaretler ve ifadeler kullanmak

Hesabın 2 günlük bloklanması, ardından oyun hesap isminin  değiştirilmesi

1.4. Oyun içi sohbette aynı yazıyı birden fazla yazmak, kopyalamak.

Sohbetin 2 saatlik bloklanmasından  hesabın süresiz bloklanmasına kadar

1.5. Şiddet tehdidi  ve fiziksel şiddet , diğer oyuncuların çeşitli değerlerinin şiddet yoluyla gasp edilmesi.

Hesabın 24 saatliğine bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

2. Yöneticilere karşı ihlaller

2.1. Nival şirketinin çalışanlarına ve/veya temsilcilerine karşı ve Nival  şirketine ait projelere hakaret,  kaba ve/veya  müstehcen dil kullanımı.

Hesabın 2 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

2.2. Nival şirketinin çalışanları ve/veya onların temsilcileri ile iletişim sırasında müstehcen dil kullanımı.

Hesabın 2 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

2.3. Nival şirketinin çalışanları ve/veya temsilcilerine karşı şiddet tehdidi  ve fiziksel şiddet ,  şantaj, çeşitli değerlerin gasp edilmesi tehdidi.

Hesabın 24 saatliğine bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

3. Propoganda

3.1. İnsanlara karşı nefret  ve/veya onlara karşı ırk, etnik köken, cinsiyyet, dinsel, sosyal ayrımcılık, kültürlerine, ırklarına, insanlarına, dil, siyaset ve siyasi sistem, ideoloji, toplumsal hareketlerine saygısızlık.Bu bilgileri içeren kaynaklara bağlantılar paylaşmak

Hesabın 7 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

3.2. Narkotik maddelerin kullanımı propogandası. Bu bilgileri içeren kaynaklara bağlantılar paylaşmak

Hesabın 7 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

3.3. Erotik ve pornografik materyallerin paylaşılması. Bu bilgileri içeren kaynaklara bağlantı paylaşmak

Hesabın 7 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

4. Reklam

4.1. Projeye ait olmayan reklam ve/veya spam yapılması

Hesabın 24 saatliğine bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

5. Kendisini Yönetici gibi göstermek

5.1. Nival şirketine, çalışanlarına ve/veya temsilcilerine, şirkete ait ticari markalara ait, oyuncu isimleri veya diğer işaretlerin kullanılması.

Hesabın 2 günlük bloklanması, ardından oyun hesap isminin  değiştirilmesi . Tekrarı halinde hesabın süresiz bloklanması

5.2. Kendini diğer oyunculara Nival çalışanı ve/veya temsilcisi gibi tanıtmak

Hesabın süresiz bloklanması

6. Oyun hataları

6.1. Oyun içi veya oyunda kullanılan programlarda bulunan hataların kullanılması ile ilgili bilginin paylaşılması

Hesabın 24 saatliğine bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

6.2.  Oyun içi veya oyunda kullanılan programlarda bulunan hataların kullanılması

Hesabın 7 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

7. Onaylanmamış yazılım veya "Hile" kullanımı

7.1. Yöneticiler tarafından onaylanmamış, programların yüklenmesi hakkında bilgi paylaşmak

Hesabın süresiz bloklanması

7.2. Oyuncu oyundaymış gibi emule eden proqram ve kurguların kullanılması, oyun Clientinin değiştirilmesi, sunucuya yetkisiz erişim, oyunun koduna erişim

Hesabın süresiz bloklanması

7.3. Sunucu paketlerini değiştirebilecek harici yazılımların kullanılması

Hesabın süresiz bloklanması

7.4. Proje tarafından sağlanmamış, oyuncuya avantaj sağlayan üçüncü parti yazılımlar kullanmak.

Hesabın süresiz bloklanması

7.5.Bilinçli olarak hizmetin başarısız olmasını sağlayacak eylemlerde bulunmak

Uyarıdan hesabın süresiz bloklanmasına kadar

7.6. Oyun sunucusu kaynak kod veya ters mühendislik yoluyla oyun dosyalarının verilerine ulaşılması.

Hesabın süresiz bloklanması

7.7. İzinsiz olarak oyun clientinin değiştirilmesi(oyundakı yazının rengini veya fontunu  , kahramanın dış görünümünü  değiştiren vb.pacthler)

Uyarıdan, hesabın 7 günlük  bloklanmasına kadar

8. Hesap Takası, Çalınması, Çoklu hesap

Dikkat! Kullanıcılar kendi hesabının güvenliğini sağlamak ve ona üçüncü kişiler tarafından ulaşılmasını engelleyecek tedbirleri almak zorundadır. Hesabı üzerindeki kontrolü yitiren oyuncular, en kısa süre içerisinde Destek Sistemine müracaat etmelidir. (Bu nedenle yitirilmiş oyun içi değerlerin geri getirilmesi söz konusu değildir.)

8.1.  Kullanıcıların kendileri veya 3cü şahıslar tarafından, hesap alış verişi veya değişimine dair bilgi paylaşımı. Bu bilgileri içeren kaynaklara ait bağlantı paylaşımı.

Hesabın 7 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar. 

8.2.  Hesabın, onu oluşturan dışındaki kişi veya kişiler tarafından kullanılması

Hesabın 7 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

8.3. Oyunda  diğer oyuncular karşısında üstünlük sağlamak için ek hesapların yaratılması (asıl hesabın çalınması dışında)

Diğer hesapların süresiz bloklanması. Ana hesabın 2 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar. Diğer hesaplardan kazanılmış oyuniçi değerlerin geri alınması

9. Oyuniçi değerlerin alış ve satışı

9.1. Oyuniçi değerlerin alışı/satışı, bedel karşılığı kahraman geliştirmek veya bununla ilgili paylaşımda bulunmak.

Hesabın 7 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

9.2. Oyunda öngörülmeyen oyun içi değerlerin gerçek para ile alım satımı.

Hesabın 7 günlük bloklanmasından süresiz bloklanmasına kadar.

10. Dolandırıcılık

10.1. Ödeme yapmadan kredili ödeme yöntemlerinin kullanılması veya bu tür kullanım için girişimde bulunmak. Oyun kurallarını veya kullanım şartlarını ihlal ederek diğer oyunculardan elde edilmiş oyun içi değerlerin kullanılması girişimi.

Borç tam olarak geri ödenene kadar hesabın bloklanması

11. Diğer  İhlaller

11.1. Yöneticiler ve oyunun kendisi için gözden düşürecek bilgiler yaymak, operatöre kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek.

Uyarıdan, hesabın süresiz bloklanmasına kadar

11.2. Oyuncunun bu kurallar dahilinde açıkça belirtilmeyen şekilde, diğer oyuncuların rahat oynamasını veya yöneticinin rahat görev yapmasını engelleyecek davranışları, davranışın neden olduğu ihlalin şiddetine ve yönetimin takdirine göre cezalandırılabilir.

Uyarıdan, hesabın süresiz bloklanmasına kadar

 

Share with friends