Игра находится в открытом альфа тестировании

Adornia Krallığı

Demonolog

 

İblisler Büyük Afet’e dek Pray’da ikamet eden antik canlılardır. Antik büyücülerin rakiplerinin topraklarına bela, kendilerine muhteşem savaş kabiliyetleri katacak bu canlıları kontrol altına almayı denememiş olmalarına kimsenin aklı ermez.

Büyük Afet’ten sonra çalışırken daha az risk gerektiren ancak bir o kadar ilgi çekici olan çok sayıda yeni canlı türedi ve zamanla iblislerle yalnızca Dok Büyücüleri ve Adornia Sihirbazları çalışır oldu. Bir süre sonra düşük seviyeli iblisleri yakalamayı öğrendiler ancak daha risk gerektiren konularda çalışmaya yeltenen olmadı. Pray’ın; meraklı, riski seven, çok güçlü ve yeni bir büyücüye ihtiyacı vardı. Bu büyücünün gelmesi ise yalnızca an meselesiydi.

Demonolog, çocukluğundan beri yalnızca en iyi olmayı hedefledi. Sahip olduğu olağanüstü kabiliyetleri tamamen etkileyen gerçek bir çağrıya ihtiyacı vardı. Şehrin en iyi büyücüsünden eğitim alan gencin, üzerine az araştırma yapılmış iblis kontrolü konusuna dikkatini çevirmesi hiç de şaşırtıcı olmadı. Ancak bir süre sonra daha fazla ilerleyemez oldu, konu hakkında çok az bilgi mevcuttu ve rehberi bu konudan uzak durmaya çalışıyordu. Demonolog öğrenci olarak yoluna devam edemeyeceğini anladı ve zaman zaman basit sihirlerle insanları eğlendiren sokak büyücüleriyle yan yana çalışarak kafasında soruya odaklanabileceği başkente gitti.

Bu gösterilerin birinde Adornia Büyücü Okulu’nun kurucusu genci fark etti. En basit sihirlerde dahi farkını ortaya koyan Demonolog’un yeteneğinden çok etkilenmişti ve genç büyücüye kendi okulunda eğitim almasını teklif etti. Ancak Demonolog teklifle ilgilenmedi. Genç yaşı için çok yüksek bir statüye erişerek Büyücü Okulu’nun ortağı oldu.

Ancak oraya da uyum sağlayamadı. Büyücü Okulu’nun kurucusu riskli deneylerden uzak durdu, zaten bilinen iblis kontrol tekniklerini geliştirmeye çalıştı. Demonolog, Arkon’u çağırmayı başardıktan sonra daha fazla dayanamadı. Büyücü Okulu’nun kurucusu kendi işine dönmeyi ve risk almamayı diledi. Demonolog artık yalnız çalışacağını ve ne ortağa ne de öğretmene ihtiyacı olmadığını anlamıştı!

İçerisine yakaladığı iblisleri attığı ve bu canlıları kontrol etmek için prime ile bağladığı bir tuzak yarattı. Ancak iblis ne kadar güçlü olursa, onu tutmak o kadar zordu, büyücü ise zaten az olan kaynaklarını bolca kullanamıyordu ve bunun sonucunda deneylerinden birinde yakaladığı Arkonlardan biri Demonolog’un kontrolünden çıkmayı başardı.

Saklanmaya çalışan iblis Prime ile dolu kabın içine daldı. Büyücü gerekirse bu yolda ölmeye karar verip kabı kavradı ve iblisi çekmek için elini daldırdı. Aşırı dozda prime’a maruz kalmak acı veriyordu ancak Demonolog iblisin onun baskısı karşısında teslim olduğunu hissediyordu ve istediğini almadan kolayca vazgeçemeye niyetli değildi. Sonunda teslim olan iblisi çekip aldı ancak baskı dayanabileceğinden çok daha fazla geldi. Bilincini yitirdi ve basit bir Adornialı olarak sürdürdüğü yaşamı sona erdi.

Kendine geldiğinde artık bir Kahramandı, yakaladığı Arkon ise uysalca emir almaya hazır biçimde oturuyordu. Demonolog’un elleri güçlü yanıklarla kaplıydı ancak çile çekmeden başarı gelmez. Derisine işleyen Prime parçacıkları büyücünün kabiliyetlerini çok güçlendirdi. Artık tüm Arkonlar onun muhteşemliğinin etkisi altındaydı.

Demonolog üç Arkon yakaladı ve onları sürekli kontrol edebiliyordu, bu sayede yalnızca düşük seviyeli iblisleri çağırabilen Büyücülerin birkaç seviye üstüne çıktı.

Sorumluluğunu yalnızca barış getirecek bir yönde kullanmanın yolu yoktu. Ancak savaş alanında tam anlamıyla potansiyelini ortaya koyabilirdi. Genç Adornialı, Dokların antik büyücülerinin başarılarının artık sona erdiğini gerçekten göstermeye karar verdi.

Yalnızca tüm gücüyle Adornialılar uğruna çarpışır ve savaş alanında kendini özgür hisseder. Orada kendi amacını bulur. En kısa sürede her bir Dok, Demonolog’un gücünü gerçekten hissedecektir..


 

Demonolog tarafından yakalanan ve keskinleştirilen Arkonlar her zaman savaşta sahiplerinin rakipleriyle karşılaşmaya hazırdır. Düşmanların üstüne düşen zihinsel kamçı yalnızca uşaklarını güçlendirmez, ayrıca onların içinde manevi bir alev yakar, oluşan iblis kalkanı ise sahibini hızlandırır ve onu darbelerden korur. İblis tuzağından kurtulmayı başaran şanslı kişi Demonolog’un yeni bir uşağıyla karşılaşır, yeni uşağa yakalanan talihsiz Arkonların darbesinin tüm yıkıcı gücünü bedeninde hisseder.

Yetenekler

Arkon Hükümdarlığı

Demonolog birkaç saniyede bir saldırıları düşmana fiziksel zarar veren bir Arkon çağırır. Kahraman aynı anda üç Arkon’u kontrol altına alabilir. Vatan toprağında Arkon çağıran Demonolog, sağlığının bir kısmını geri kazanır.

Zihinsel Kamçı

Demonolog seçilen yönde kamçısını sallayarak tüm düşmanlara büyü zararı verir. "Manevi Yangın" yeteneği öğrenildikten sonra iblis tuzağı ağına vuran kahraman yeni bir Arkon çağırır, kamçının zaten mevcut bir Arkon'a gelmesi halinde Arkon'un sağlığı gelişir. Etki yalnızca en yakın hedefe etki eder. "Yükselme" yeteneği öğrenildikten sonra ise; “Manevi Yangın” kamçılanan Arkon’un hızını ve kuvvetini de arttırır.

İblis Tuzağı

Demonolog seçilen yöne, yoluna çıkan düşmanları birkaç saniyeliğine felç eden bir tuzak atar. Tuzağın kurulduğu yerde kısa süreliğine ilk temas eden düşmanı felç eden biroluştur. Vatan toprağında kullanıldığında tuzak düşmanlar tarafından görülmez. “Tuzak Dehşeti" yeteneği öğrenildikten sonra, iblis tuzağının felç etme etkisi bittiğinde hedefin çevresindeki kahramanlar birkaç saniye boyunca yeteneklerini kullanamaz.

İblis Kalkanı

Birkaç saniye boyunca Demonolog aldığı zararın bir kısmını Arkonlara aktarır. Aynı şekilde İblis Kalkanı kontrolü altında en az bir Arkon varken kahramanın hızını arttırır.

 

Arkon Darbesi

Arkonlar seçilen hedefe zarar veren mühimmatlara dönüşür. Arkonlar “Manevi Yangın” yeteneğiyle güçlendirilmişse düşmana ekstra zarar verir. “Ebedi Uşak” yeteneği öğrenilditkten sonra “Arkon Darbesi”nin verdiği zarar büyük oranda artar ve Demonolog yetenek kullanır kullanmaz yeni bir Arkon çağırır.

 

Share with friends