Игра находится в открытом альфа тестировании

Adornia Krallığı

Kurtbey

 

Orman yangını sırasında insanlar evlerini terkederek kaçarken, o karmaşada küçük bir oğlan ormanın derinliklerinde kayboldu. Bir kurt sürüsü, ağlayan çocuğu buldu ve dişi kurtlar çocuğu kendi yavrularıyla birlikte büyüttü.

Yavru kurtlarla birlikte büyürken çocuk bu yırtıcı kabileden biri haline geldi. Dört ayaklı avcılar onu kardeşleri gibi görüyordu ve ormanda bu çevik genç adamla arada sırada karşılaşan insanlar ona, Kurtbey adını taktı.

Kahraman, insanların dilini hala hatırlıyordu ve bir gün insanların konuşmasını dinlerken, onların ormanda büyük bir av düzenlemeye planladıklarını öğrendi. Totool yakınlarındaki kasabalara kana susamış bir kaplan dadanmıştı. Bu canavar, çok fazla can almıştı ve insanlar onu cezalandırmaya karar vermişti. Kurtbey, büyük av sırasında birçok hayvanın zarar göreceğini, hatta çok sevdiği kardeşlerinin bile güvende olmayacağını anlamıştı. Genç adam, bu kılıç dişli insan katilini buldu, korkunç bir dövüşte onu yendi ve kafasını keserek kasabaya getirdi. Kurtbey'in yaralı omuzunda, kırık bir kılıç diş vardı ve bu diş, yeni kahramanın katalizörü oldu.

O zamandan beri insanlar Kurtbey'e yardım ve nasihat için gelirdi, orman sakinleri ise rahat nefes alabilmişti. Ancak savaş başladığında kahramanın yeniden eyleme geçme zamanı geldi; Adornialıların vahşi hayvanları, aydın komşularını savunmaya çalışarak savaşa gönüllü katılırken, doklar savaşta kullandıkları vahşi hayvanları, kan dökmeye ve öldürmeye zorluyordu. Genç adam, hayvanlara yapılan bu zülme dayanamadığından, onlara özgürlüklerini geri vermeye yemin etti.

 

Kurtbey'in yanında hep sadık kurtları vardır ve bu kurtlar, kardeşlerinin delici mızrakla gösterdiği herkesi parçalamaya hazırdır. Kurtbey müttefiklerini, her birinin gücünün kat kat arttığı tek bir sürü haline getirebiliyor. En önemli anda kahraman, kurtlarını ve müttefiklerini, hiçkimsenin kaçamadığı ve hiçkimsenin yakalayamadığı acımasız avcılara dönüştürerek Büyük Av ilan eder.

Yetenekler

Canavar Hücumu

Kahraman ve kurtları, çift saldırı olanağı elde eder.

Kurt Çağrısı

Kurdu olan Kahraman, kurdu yardımına çağırır. Yetenek Ana Vatanda kullanılırsa, kahramanın yanına daha güçlü bir yardımcı olanElit kurtgelir.
Kurt Kardeşleryeteneği öğrenildikten sonra kahraman aynı anda iki kurt çağırabilir, Ölümün pençesi yeteneği de kurtların düşmanın hareket hızını azaltmasına ve yavaşlatmasına olanak sağlar.

Sürünün Gücü

Kahraman ve kurtların yanında bulunan müttefikler Güç bonusu kazanır. Kahramanın Zekası ne kadar yüksekse ve yanında ne kadar çok müttefik varsa, bonus o kadar yüksek olur.

Delen Mızrak

Kahraman, rakibine mızrak fırlatarak ona zarar verir ve düşmanı 5 saniyeliğine kurtların saldırı hedefi haline getirir. Delen Mızrak'ın lanetiyeteneği öğrenildiğinde hedef lanetlenir; her saldırı düşmana ek zarar verir ve saldıranın Sağlığının bir kısmını yeniler.

Büyük Av

Kurtları olan Kahraman Büyük Av ilan eder. Kahramanın ve kurtların Çevikliği uzun süreliğine artar ve sürüde ne kadar çok kurt varsa, Çeviklik o kadar artar. Büyük Av yeteneğinin etki süresi, haritada öldürülen her düşman kahramanla birlikte artar. Takip yeteneği öğrenildiğinde Büyük av sırasında kahraman ve müttefikleri (hem kurtlar, hem tüm haritada bulunan kahramanlar) hareket Hızı bonusu kazanır.

 

Share with friends