Игра находится в открытом альфа тестировании

Adornia Krallığı

Görünmez

 

Çocukluğundan beri saklambaç oynamayı severdi ve bu yaramaz kızı yenebilen çok azdı. Arkadaşlarını şaşırtmayı severdi ve bu uslanmaz hayalperest kızın bu dünyada en çok hayal ettiği şey, sihirli mucizelerin gizemli dünyasının bir parçası olmaktı.

Öğrencisi olmak istediği büyük sihirbaz önceleri kızı çok genç olduğu için kabul etmek istememişti ancak kılık değiştirmede kızın sahip olduğu inanılmaz yetenekler onu hayran bıraktı. Ve hemen ertesi gün tüm afişleri yeni yardımcısının sahne adı süslüyordu. Görünmez.

Sahnede seyircileri gizemli kaybolmalarla ve üstün hançer fırlatma yeteneği ile şaşırtmaktaydı: gözleri bağlıyken bile hedefleri hiç şaşmadan gülerek ve dans ederek vururdu. Sihirbazın malzemeleri arasında parlak metal bir yelpaze bulmuştu ve ondan sonra sahneye çıkarken hep yanına almaya başladı. Ünü günden güne büyürken, kıskananların sayısı da gittikçe artıyordu. Kızın yeteneği karşısında öfkeden kuduran rakipler ona sahnede taş atarak aşağılamayı, numarasını bozmayı denediler. Ancak daha ilk taş atıldığında genç kız gülümsedi, zarif bir şekilde yelpazesini salladı ve birden bire kayboldu. Seyriciler hayranlıkla alkışlarken, rezil olan rakipleri onun gümüş zil gibi yankılanan gülüşü eşliğinde elleri boş gittiler.

Savaş başladığında ve Görünmez'in inanılmaz yeteneklerine savaş alanında ihtiyaç duyulduğunda o, çatışma ve seferlerin tüm zorluklarına inanılmaz bir kolaylıkla katlanarak zafere doğru yola çıktı. Yerinde duramama özelliği yüzünden hizmet ettiği lordları sık sık değiştirdi ancak en sonunda yanında kahramanlık ustalığının zirvelerine ulaşmaya hazır olduğu o biricik lordu buldu.

 

Görünmez, görünmez olma konusunda uzmandır ve büyülü yelpazeyi ustalıkla kullanır. Kahraman, müttefiklerini görünmezlik kalkanı ile örtebilir ve savaş alanındaki varlığı bile takımına ek güçler sağlamaktadır. Ancak Görünmez sadece arkadaşlarını korumakla kalmaz: yelpaze darbesi düşmanlarını yıkarken birkaç yelpazenin dansı, hem takım çatışmasında hem teke tek dövüşte korkunç bir silahtır.

Yetenekler

Koruma

Kahraman, zarar vermediğinde veya sağlığı belirli seviyenin altına düştüğünde görünmez olur.

Büyülü Yelpaze

Kahraman hedefe yelpaze fırlatarak büyü zararı verir. Yetenek Ana Vatanda kullanıldığında hedefin Metanetini azaltır. Süpüren Yelpaze  yeteneği öğrenildikten sonra darbe hedefi kahramandan uzaklaştırır ve ayrıca ek fiziksel zarar verir. Saldırılan düşman kahramana ne kadar yakınsa, yelpazeden o kadar fazla zarar görür ve o kadar uzağa fırlatılır.

Gölge Koruması

Hedefi Koruma ile örterek görünmez kılar. Gölgenin Cömertliği yeteneği öğrenildikten sonra Koruma altında bulunan kahramanlar, yanlarında ölen düşmanlar için daha fazla prime kazanır. Sürpriz Avantajı yeteneği öğrenildikten sonra Koruma altındaki hedefin Gücü, İradesi, Zekası ve Metaneti artar. Ana Vatanda kullanıldığında hedefin hareket hızı bir miktar artar.

Görünmez Yardım

Kahramanın yanında bulunan tüm müttefik kahramanların Gücü ve Aklı artar. Sınır Yok yeteneği, tüm müttefik kahramanları mesafeye bakılmaksızın güçlendirir.

Yelpazelerin Dansı

Kahraman, etrafında bulunan düşmanlara altı adet büyülü yelpaze fırlatır ve büyü zararı verir. Hedef sayısı daha az ise, yelpazeler düşmanlar arasında eşit dağılır, ancak her hedefe en fazla üç yelpaze denk gelir. Ana Vatanda kullanıldığında saldırılan düşmanların metanetini de azaltır. Süpüren Yelpaze  yeteneği varsa, kahraman, yelpazelerin saldırdığı kahramanları kendinden uzaklaştırarak onlara ek zarar verir. Düşmanlar ne kadar yakınsa, kahramandan o kadar uzağa fırlatılır ve o kadar çok zarar görürler.

 

Share with friends