Игра находится в открытом альфа тестировании

Adornia Krallığı

Kuzgun

Lordlar ve Leydiler!

Kuzgun mavi alevleriye sardığı kimsenin kurtulmasına izin vermiyor. Alev hızı ile savaş alanlarına dalarak düşmanlarına umutsuzluk dağıtıyor ve kaos ortamı yaratıyor.

 


Kuzgun'un yetenekleri!

«Sıcak Karşılama»

Kahramanın pasif yeteneği Kuzgun'a ilk saldırısında fazladan alev zararı vermesini sağlar. Vatan toprağında zarar artar.

 

«Yangın»

Kahramanın ilk aktif yeteneği kahraman saldırılarından kançabilenlere alev zararı vermesini sağlar. Kuzgun belirli bir alana koni şeklinde alev salar.

 

«Ağır Alev»

Bu geliştirme ile kahraman birazda karşısındakileri yavaşlatır. Karşı güçlendirmelerle bile alevden kaçmak kolay değil!

«Ateşli Kanatlar»

Kanatları mavi alevden zarar görmüş görünse de savaş alanlarında oldukça yardımcı olmaktadır. Onun bu ikinci aktif yeteneğini kullanarak kahraman daha uzak noktalara ilerleyebilir ve saldırılardan veya kovalayan düşmanlardan kaçabilir
Vatan toprağında yetenek daha çabuk yenilenir.

 

«Alevin Takdiri»

Kuzgun "Ateşli Kanatlar" ile yük biriktirerek çoklu olarak kullanabilir. Kahraman kısa geçikmelerle ardarda 3 kez yeteneği kullanabilir.

«Ateş Laneti»

Kahramanın üçüncü yeteneğide pasiftir. Kuzgun'un tüm normal saldırıları veya sınıf yetenekleri ayrıca hedefi lanetler ve süre boyunca zarar verir.

 

«Yayılan Alev»

Bu yetenek lanetlenmiş hedefin etrafındaki düşmanlara zarar verir.

«Alev Fırtınası»

Kahramanın son yeteneği, "Sıcak Karşılama" ile işaretlenmiş düşmana kısa bir süre zarar verir. Yakında önemli düşmanlar yoksa yetenek en yakındakine işler.
Eğer "Sıcak Karşılama" yeteneğinin hedefi değişirse "Alev Fırtınası" yeteneğininde değişir.

 

«Alev Çığı»

Bu geliştirme Kuzgun'un seçilen düşmana 1.5 kat daha fazla zarar vermesini sağlar.

Yerin altına göm!

Kuzgun'un mavi alevleri ile tanışın ve savaş alanlarında dikkatli olun!

Prime World Takımınız

Share with friends