Игра находится в открытом альфа тестировании

Dok İmparatorluğu

Vedmak

 

Vedmaklar, Seyyahlar, Gezginler.

Bu kasvetli gezginlere Prime Bölgesi'nin uç sınırlarında bulunan küçük kasabaların tavernalarında rastlamak mümkündür. Yalnız ve pek dost canlısı olmamalarının yanı sıra, tehlikeli bölgelerin izini pek iyi bilirler ancak, bildiklerini insanlarla paylaşmaya hevesli değildirler. Prime Bölgesi'nin sayısız hazinesine sahip olmak, onları davetsiz misafirlere karşı acımasız yapmıştır.

Ne var ki; bir hikayeyi, ilk Vedmak'ın hikayesini büyük keyifle anlatırlar. Köyüne bela gelmeden önce küçük bir lordun hizmetinde basit bir şahinciydi. Bir gece, komşu ormandan bir ucube sürüsü çıkıp geldi. İğrenç satirler ve yırtıcı sirenler köylülere saldırdı. Az sayıdaki muhafızlar onları durduramadı. Sürünün başında, yosunla kaplı ve dev bir heybete sahip, elinde tokmak yerine ağaç dalları tutan korkunç Ormancı vardı. Şahinci, muhafızlarla omuz omuza mücadele etti ancak bu savaşta, zaferin onların lehine olmayacağını anlamıştı. O anda kader onu ucubelerin kumandanına götürdü. Tokmak darbesinden kaçınan Şahinci kılıcını yaratığın göğsüne sapladı. Yiğit şahincinin baştan ayağa prime kanıyla beslenmesi, içindeki kahraman kaabiliyetlerini uyandırdı. Ormancı düştü, saldıran ucubeler ise kumandanlarını terk ederek kaçıştı.

Bitkin ve umuzsuz haldeki birçok köylü tehlike karşısında geri adım atmayarak, Vedmak'ın ilk saldırısını izledi ve son güçleriyle ucubelerin liderine saldırdı. Köylülerin kimisi hayatta kaldı ve boşalan safları doldurdu.

Katalistlerini Lordlarına bırakıp büyük bir tehlike anında yardıma geleceklerine yemin ettiler. Daha sonra ise, ucubeleri lanetli ormanın derinliklerine itmek ve çevre köylere yeni saldırılar yapmalarını engellemek için Prime Bölgesi'nin yaban arazilerinde yitip gittiler. Ne de olsa kahramanın gerçek görevi lordların kaprisleriyle ilgilenmek değil, Doklar ve Adornialılar gibi basit insanlara yardım etmektir.

Ancak savaş patlak verdiğinde Vedmaklar, yeminlerini tutmak ve zafere kısa sürede ulaşılmasına yardım etmek için Lordlarına dönmeye başladılar.


 

Vedmak, en güvenilir özel korumadır. Daima yardıma gelir ve kendini feda ederek müttefiklerini korur ve onların yerine darbe alır. Bu kahraman, düşmana kararlılıkla saldırıp, düşmanı kendisiyle savaşmaya mecbur bırakır. Düşmanın her darbesi Vedmak'ı daha güçlü ve korkusuz kılar. Bu nedenle Vedmak, cezalandırıcı kılıcı adaleti sağlamadan geri adım atmaz.

Yetenekler

Kahramanlık

Maksimum sağlığının belli bir oranına eşit zarar alan kahraman, 15 saniyeliğine kuvvet ve zekasını %1,2 arttırır. Etki 20 kereye kadar biriktirilebilir.

Kararlı Saldırı

Etrafta bulunan tüm düşmanlara zarar vererek Vedmak, gösterilen yöne doğru ilerler.Çağrı yeteneği öğrenildikten sonra etrafta bulunan düşman kahramanlar ve onlar tarafından çağrılmış olan yaratıklar 1 saniye boyunca Vedmak'a saldırmak zorunda kalır. Savaş Ruhu yeteneği öğrenilmişse, kahramanın kahramanlık değerleri artınca kararlı saldırı yeteneğinin yenilenme süresi kısalır.

Fedai

Müttefik kahramana bir şahin gönderir. Şahin 5 saniye boyunca müttefik kahramanı Vedmak'a verilen zararın %25'i kadar zarardan korur. Yönlendirilen zarar 133-1000 değerinden (Vedmak'ın zekasına bağlı olarak) fazla olamaz. Ayrıca vedmak'a 3 kat fazla kahramanlık kazandırır. Kanatlanma yeteneği öğrenildiğinde, Fedai yeteneği vedmak'ın hızını %40 arttırır. Şahinin uçuş süresi ne kadar uzunsa, bu etkinin süresi de o kadar uzar. Anavatanda kullanıldığında hız %20 daha fazla artar.

İkinci Nefes

Kahramanlığı, Vedmak'ın sağlığını her biriktirilen etki için maksimum sağlığnın %2,5 miktarına eşit olarak artırmak için kullanılır.Ana vatanda kullanıldığında kendi üzerindeki tüm olumsuz etkileri kaldırır.

 

Cezalandırıcı Darbe

Yönlendirildiği düşmana fiziksel zarar verir. Cezalandırma yeteneği öğrenildiğinde, cezalandırıcı darbe ayrıca düşmana büyü zararı verir, ayrıca hedef tarafından 5 saniyede verilen zararın %25'ine eşit olacak şekilde büyü zarar verir.

 

Share with friends